Lodosa 2

Pablo Sarasate BHI

Lodosa

Pablo Sarasate BHI ikastetxe publikoa da, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mendekoa, eta Lodosan dago.

Play Video

Geure institutua

Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuaren (IHP) helburu nagusia da ikasleen eta haien familien beharrak eta asmoak aseko dituen hezkuntza-zerbitzua eskaintzea, kalitatezko irakaskuntza emanez, eskola- eta gizarte-komunitatearen eskakizunei erantzunez eta ikasleen banakako berezitasunak kontuan hartuz. Hori guztia maila pertsonalean garatu, mundu akademikoan aurrera egin eta bizitzarako presta daitezen. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan jasotako hezkuntza-printzipio eta balio hauei jarraituko die ikastetxeak:

Askatasuna eta pluraltasuna: Hezkuntzak ikasleak gaitu behar ditu, jakintzatik, eskaintzen diren aukera guztien artean askatasunez aukeratzeko, eta uko egin behar dio edozein motatako doktrinamendu erlijioso, politiko edo bestelakoari.

Parte-hartze demokratiko iraunkorra Solidaritatea, Tolerantzia eta Errespetua balioetan, ikasleen artean “INDARKERIARIK EZA” eta besteekiko eta gure inguruarekiko errespetua sor ditzan.

Berdintasuna eta hezkuntza-ekitatea: hezkuntzarako eskubidetik, aukera-berdintasunetik eta zailtasunen konpentsaziotik, ikasle bakoitzari bere ibilbide akademikoan behar duena emateko.

Hezkuntza inklusiboa. Ikasle guztien beharrak identifikatzea eta aniztasunari arreta ematea, ikaskuntzan parte-hartze handiagoa izanez.

Hezkuntza-komunitateko kide guztien erantzukizuna beren eginkizunetan, bizikidetza-arauak onartuz eta aktiboki parte hartuz.

– Ahalegina, jarrera positiboa eta jakin-min zientifiko, humanistiko eta artistikoa sustatzea, autonomia eta espiritu kritikoa lortzeko.

319

Neskak eta mutilak

A-G

Hezkuntza ereduak

51

Irakasleak

13

Hezkuntza-proiektuak