Kudeaketa

PROEDUCAR-HEZIGARRI

Atal honetan, zure ikastetxearen proiekturako justifikazio ekonomiko eta administratiboa egiteko aurkeztu behar duzun nahitaezko dokumentazio guztiaren deskargatzeko txantiloiak aurkituko dituzu.

Lehenengo urratsak

Indarra duen deialdia

PROEDUCAR-HEZIGARRI programan parte hartzeko eskaera

Infografiak: eskubideak eta Konpromisoak

Eskubideak eta konpromisoak programan parte hartzeagatik

Zentro batzordea

Batzordearen bileren deialdia

Batzordearen bileretara joan izanaren sinadurak

Batzordearen bileren akta

Irakasleak: koordinazioa eta Plangintza

Sinadura-orria. Irakaskuntzako koordinazio- eta plangintza-bileretara joan izanaren kontrola

Prestakuntza

Sinadura-orria. Prestakuntza-saioetara joan izanaren kontrola

Kudeaketa: Desplazamendu

Programa honen bidez, joan-etorri hauek finantzatuko dira:

2021-2022 - Kilometroak ordaintzeko protokoloa

2021-2022 - Sareko bileretara joatea*

2021-2022 - Prestakuntzarako joatea*

* KONTUZ:


- Bi Excel dokumentuek bi erlaitz dituzte behealdean: bat 2021erako eta bestea 2022rako.
- Goitibeherako menutik zentroaren izena aukeratu behar da. Horrela, CIF eta zuzendariaren izena osatuko dira.

Programen eskaerak (Covid-19gatik atzeratuak)

"Etorri eta partekatu" programan parte hartzeko eskaera

"Asteroko egoitzak - Konpetentzia-proben prestaketa - 5.- 6." programan parte hartzeko eskaera

Non gaude, nora iritsi nahi dugu eta nola egin

Ikastetxearen hasierako diagnostikoa

Ikastetxea hobetzeko plana. Haur Hezkuntza-Lehenengo Hezkuntza. 20-21 ikasturtea

Ikastetxea hobetzeko plana. Bigarren Hezkuntza. 20-21 ikasturtea