Viana 2

Del Camino BHI

Viana

Eskola demokratiko bat gara, hezkuntza-komunitatearen inplikazioan sinesten duena, ingurunearekiko etengabeko elkarreraginean, eta konturatzen gara mundu globalizatuan parte hartzen dugula, eta horrek eskatzen digula gure ikasleen gaitasunak eremu guztietan garatzea.

Play Video

Geure institutua

Eskola publikoa ordezkatzen dugu, gure ikasleen jatorrizko inguruneen ezaugarri pertsonalak eta berezitasunak baliotzat hartzen ditugu. Hezkuntza-inklusioa aukera-berdintasunaren bermea da, eta kalitatezko hezkuntza, bidezkoa eta bidezkoa, lortzea ikasle guztientzat, eta hezkuntza-arrakastarako bidea.

Eskola demokratiko bat, inguruneari irekia, hurbileko testuinguruaren nortasun-ezaugarriak transmititzen dituena eta harekin elkarreraginean dagoena, baina, aldi berean, mundu globalizatu baten parte ere bada, non teknologia berrietan eta zientzian, hizkuntzen ikaskuntzan eta ekologian gaitasunak sustatu behar baititugu.

140

Neskak eta mutilak

D

Hezkuntza ereduak

27

Irakasleak

5

Hezkuntza-proiektuak