Eraldaketa globala

Zentro autodefinituaren eraldaketa globala

Ikastetxearen Eraldaketa eta Hobekuntza Plana garatzea, ikastetxean bertan sortutako jarduera-ildoen arabera.

Programa hiru fasetan ezarriko da, gutxienez hiru ikasturtetan:

1. Fasea

Ikastetxearen barne-balorazioa: Non gaude? Ekintza-plana zehaztea: nora iritsi nahi dugu?

2. Fasea

Funtsezko alderdiak biltzen dituen Ekintza Planaren garapena:

3. Fasea

Klaustroan baloratu eta adostutako aldaketa-proposamenak sistematizatzea eta finkatzea:

Bi modalitateetako ikastetxeek (A eta B) tutoretza lanak burutuko dituzte programaren aurreko faseetako batean dauden beste zentro batzuekin, eta aholkuak eta laguntza emango diete barne-balorazioko prozesuan, ekintza-planaren diseinuan eta jardueren zehaztapenean.